İsimleri Nasıl Sınıflandırıyoruz?

Carnegie Mellon'dan Marcel Just, Vladimir Cherkassky, Tom Mitchell ve Sandesh Aryal'dan oluşan ekibin araştırmasına göre, insan beyni fiziki nesneleri sınıflandırırken (görsel bir dürtü olmadığı durumlarda) üç ana semantik faktörü (ing.) kullanarak nesnenin sinirsel şemasını oluşturuyor:

  1. Nesneyi yiyebilir miyim?
  2. Dış unsurlara karşı koruma sağlar mı?
  3. Onunla ne yaparım (tutar mıyım, tekmeler miyim, üretir miyim, vb)?
İlk aklıma gelen sorular:

  • Acaba yanyana kullanılan belirli sözcükler okurların düşüncelerini nasıl etkiler, ya da algıları ne derece değişir (bilişsel manipülasyon)?
  • Yazı başlıklarını, reklam panolarını, vb bu çağrışıma göre düzenlemek  mümkün mü?
  • Hangi kelimeleri birlikte kullanmak ters etki yaratır?0 yorum :: İsimleri Nasıl Sınıflandırıyoruz?

Yorum Gönder