Anadolu Selçuklu Çağı Kronolojisi

1071 Sultan Alp Arslan'ın Bizans ordusunu Malazgirt'te yenilgiye uğratması ve Romanos Diogenes ile barış antlaşmasının yapılması.

1072 Bizans'ın antlaşma şartlarına uymaması üzerine Alp Arslan'ın fetih için Türkmenlere izin vermesi ve böylece Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması.

1073 Süleyman Şah ve kardeşleri Mansur, Alp İlig ve Devlet'in (Dolat) Doğu Anadolu'daki (Urfa, Birecik) Türkmen grupları tarafından lider olarak tanınması.

1074 Süleyman Şah'ın Antakya'yı kuşatması ve 20.000 altın karşılığı haraca bağlaması.

1075 Süleyman Şah ve kardeşi Mansur'un Konya ve Gevele Kalesi'ni alıp batıya doğru ilerlemeleri.

1078 Süleyman Şah ve kardeşinin Bizans'taki taht mücadelelerinden yararlanarak Boğaz'ın Anadolu sahillerinde etkili bir siyasi güç haline gelmeleri ve destekledikleri Nikephoros Botanelates'in Bizans tahtına çıkması.

1080 Süleyman Şah'ın İznik'i fethi.

1081 Anadolu Selçukluları'nın ilk siyasi antlaşması olan Drakon Çayı ile Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos'un Süleyman Şah'a hediye adı altında yıllık haraç vermesi, buna karşılık Süleyman Şah'ın da Drakon Çayı'nı Bizans ile sınır kabul etmesi.

1083 Kilikya (Adana, Anzarbos, Misis) bölgesinin fethi.

1084 Antakya'nın zaptı sırasında Karategin adında bir Türk beyinin Karadeniz sahilindeki Sinop'u alması.

1087 Süleyman Şah'ın ölümünden sonra, rivayete göre Ebu'l Kasım'ın kendisini sultan ilan etmesi ve kardeşi Ebu'l Gazi'yi de Kapadokya emirliğine getirmesi.

1088 Ebu'l Kasım'ın Bizans karşısında tutunabilmek için Drakon Çayı antlaşmasını yürürlükten kaldırıp Marmara kıyılarına akınlar düzenlemeye başlaması ve Kios (Gemlik) şehrini ele geçirerek buraya gemiler inşa ettirmeye başlaması.

1093 I. Kılıçarslan'ın, Çaka Bey'in denizlerdeki gücünden yararlanarak, Marmara sahillerine yerleşmeye çalışan Bizans kuvvetlerini bu bölgeden çıkarması. Çaka Bey'in Abydos'u muhasara etmesi.

1096 Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos'ın kışkırtması üzerine, Çaka Bey'in güçlenmesini kendisi için tehlikeli bulan I. Kılıçarslan'ın kayınpederini bir ziyafet sırasında öldürtmesi ve Bizans ile ittifak yapması.

1097 I. Kılıçarslan'ın Malatya seferine çıkması ve kenti kuşatması. İznik'teki Selçuklu kuvvetlerinin Haçlı saldırılarına daha fazla direnemeyip, kenti I. Aleksios'a teslim etmeleri üzerine Kılıçarslan'ın eşi ve kızkardeşinin esir düşmesi. Devlet merkezinin Konya'ya taşınması. Bizans'ın Batı Anadolu sahil bölgesini (İzmir, Efes, Sardes) ele geçirmesi.


1 yorum :: Anadolu Selçuklu Çağı Kronolojisi

  1. # 1071 öncesi Anadolu'daki Türkmenlerin durumu?

Yorum Gönder